Eerste hulpverlener (ROSR)

Wanneer er passagiers aan boord van een hotelschip zijn dan moet zorg worden gedragen voor adequaat opgeleide eerste hulpverleners die op kunnen treden wanneer zich ongevallen voordoen. Hiervoor worden bemanningsleden aangewezen die na het volgen van de opleiding deze taak naar behoren kunnen uitvoeren.

Eerste Hulpverlener / 16 uur

Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers aangeleerd hoe zij een mensenleven kunnen redden. Uiteraard is de training geheel afgestemd op de binnenvaart hetgeen onder andere te merken is aan de gebruikte voorbeelden en het vakjargon. Toch blijft dit een basisopleiding waarin de kwaliteit de boventoon voert en verwacht wordt van de kandidaten dat ze ook daadwerkelijk kunnen optreden tijdens een ongeval. Daarom zal de instructeur veel vasthouden aan de lesstof en weinig afwijken met spannende verhalen.

De basisopleiding duurt  3 dagdelen en heeft de hieronder genoemde lesonderwerpen;

  • Slachtofferbeoordeling dmv ABCDE protocol

 

  • Reanimatie en gebruik AED

 

  • Levensreddende handelingen

 

  • Ziektebeelden

 

  • Verbandleer

De opleiding wordt op zeer praktische wijze verzorgd en afgerond met een examen wat na het met goed gevolg afleggen hiervan leid tot een aantekening in het veiligheidsboekje van de kandidaat.

  Offerte aanvragen
  Ik zou graag een offerte willen ontvangen voor de volgende opleidingen *

  Aantal mensen die de opleiding willen volgen